Dodawanie nowych pomieszczeń do spaceru – zmniejszyc rozmiar filmu

W kreatorze spacerów, w lewym panelu bocznym znajduje się lista zarejestrowanych wcześniej zdjęć sferycznych. Przeciągnąć zdjęcie sferyczne z listy na środek ekraniu. W miejscu w którym zakończyliśmy przeciągnięcie utworzone zostaną nowe drzwi do nowego pomieszczenia stworzonego na bazie wybranego zdjecia sferycznego. Nowe pomieszczenie zostanie także automatyczne dodane do listy pomieszczeń (prawy panel boczny).