Dodanie nowych drzwi do innego pomieszczenia

W kreatorze spacerów w prawym panelu bocznym znajduje się lista pomieszczeń aktualnie edytowanego spaceru. Przeciągnięcie miniatury zdjęcia sferycznego z prawego panelu na środek ekranu powoduje dodanie nowych drzwi w aktualnym pomieszczeniu do pomieszczenia reprezentowanego przez miniaturę od której rozpoczęto czynność.