Ustawianie widoku startowego.

Domyślnym widok pomieszczenia do widok danego zdjęcia sferycznego wyświetlany po wejściu do danego pomieszczenia. Zarówno przy starcie spaceru (jeśli dane pomieszczenie jest pomieszczeniem startowym) jak i po przejściu do tego pomieszczenie przez jakiekolwiek „drzwi” do niego prowadzące.

Wybrane domyślnego widoku danego pomieszczenia sprowadza się do ustawienia żądanego widoku na ekranie (za pomocą myszki) i kliknięcie w ikonę (dwie strzałki w przeciwnych kierunkach) znajdująca się w pasku narzędzi u dołu strony. Kliknięcie powoduje wywołanie animacji migawki i powoduje zapisanie domyślnego widoku startowego dla wybranego zdjęcia sferycznego.