[K] Usuwanie pomieszczeń

W kreatorze spacerów, prawy panel boczny zawiera listę wszystkich pomieszczeń znajdujących się aktualnie w danym edytowanym spacerze. Z menu kontekstowego danego pomieszczenia (dostępnym po kliknięciu w 3 kropeczki, na miniaturze zdjęcia sferycznego danego pomieszczenia) wybrać opcje „usuń pomieszczenie”. Usunięcie pomieszczenia powoduje usunięcie danego zdjęcia sferycznego (pomieszczenia) ze spaceru, a także wszystkich „drzwi” prowadzących do tego pomieszczenia w innych pomieszczeniach. Usunięcie pomieszczenia NIE usuwa danego zdjecia sferycznego ze sfer dostępnych do wykorzystania w przyszłości (lewy panel boczny).