Tworzenie wirtualnego spaceru

Uruchomienie Kreatora spacerów

Aby uruchomić Kreator Spacerów, kliknij w niebieski przycisk Plus znajdujący się w dolnej prawej części pulpitu i wybierz drugą opcję od góry, czyli Stwórz wirtualny spacer.

Dodawanie nowych pomieszczeń do spaceru

W Kreatorze Spacerów, w Lewym Panelu Bocznym znajduje się lista zarejestrowanych wcześniej zdjęć sferycznych. Aby dodać pomieszczenie, przeciągnij zdjęcie sferyczne z Panelu na środek ekranu. 

W miejscu, w którym zostało zakończone przeciąganie, utworzony zostanie punkt przejścia do nowo dodanego pomieszczenia.

Nowe pomieszczenie zostanie także automatycznie dodane do listy pomieszczeń w spacerze, które widoczne są w Prawym Panelu Bocznym.

Zmiana nazwy pomieszczenia

W Kreatorze Spacerów, aby zmienić nazwę pomieszczenia, kliknij w ikonę ołówka znajdującego się przy obecnej nazwie pomieszczenia u góry ekranu. Wprowadź nową nazwę pomieszczenia oraz naciśnij ZAPISZ

Usuwanie pomieszczeń ze spaceru

W Kreatorze Spacerów, aby usunąć pomieszczenie ze spaceru, w Prawym Panelu Bocznym kliknij w menu pomieszczenia (trzy kropki), które chcesz usunąć. Następnie wybierz opcję “Usuń Pomieszczenie”.

Czynność ta spowoduje usunięcie danego pomieszczenia ze spaceru, a także wszystkich Punktów Przejścia prowadzących do tego pomieszczenia w innych pomieszczeniach. 

Usunięcie pomieszczenia ze spaceru NIE usuwa danego zdjęcia sferycznego ze sfer dostępnych do wykorzystania w przyszłości (lewy panel boczny) oraz ze sfer przechowywanych w danym adresie.

Zapisywanie spaceru

Jeśli spacer spełnia Twoje oczekiwania i jest gotowy – wciśnij przycisk Zapisz, znajdujący się w Prawym Panelu Bocznym na górze. 

Możesz otrzymać zapytanie od naszego systemu, czy chcesz zapisać pomimo braku punktów przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Uzupełnij brakujące punkty przejścia i ponownie kliknij Zapisz, a następnie przycisk „X”, by zamknąć Kreator Spacerów.

Po wyjściu z Kreatora Spacerów trafisz do zakładki Spacery wewnątrz pulpitu Walksee, gdzie możesz obejrzeć wykonany przez siebie Wirtualny Spacer.

Artykuły uzupełniające:

Dodawanie nowego pomieszczenia poprzez rejestrację zdjęcia sferycznego za pomocą telefonu

W Kreatorze Spacerów przeciągnij ikonę aparatu z belki u dołu ekranu na dowolne miejsce na środku ekranu. 

Utworzony zostanie Punkt Przejścia do nowego pomieszczenia oraz uruchomi się proces rejestracji nowego zdjęcia sferycznego za pomocą telefonu.

Po zarejestrowaniu zdjęcia sferycznego, nowe pomieszczenie zostanie dodane do listy pomieszczeń (Prawy Panel Boczny) w aktualnie tworzonym spacerze. Zarejestrowane zdjęcie zostanie także automatycznie dodane do folderu zdjęć sferycznych w aktualnym adresie nieruchomości.

Ustawianie Pomieszczenia Startowego

Dla każdego Wirtualnego Spaceru możesz ustalić, które pomieszczenie wyświetlane będzie jako pierwsze.

Aby ustawić Pomieszczenie Startowe, w Kreatorze Spacerów w Prawym Panelu Bocznym, kliknij w ikonę Gwiazdki na miniaturze wybranego pomieszczenia.

Ustawianie Widoku Domyślnego

W Kreatorze Spacerów w każdym pomieszczeniu możesz ustawić, od jakiego fragmentu zdjęcia sferycznego oglądający Wirtualny Spacer ma zacząć oglądanie danego pomieszczenia.

Aby ustawić Widok Domyślny, ustal oczekiwany widok klikając i przytrzymując klawisz myszki w dowolnym miejscu na zdjęciu, a następnie kliknij w ikonę Ramki na Panelu Dolnym. Ramka zaświeci się na kolor niebieski.