Funkcjonowanie zakładek

W głównym widoku Pulpitu Walksee, masz możliwość przenoszenia się z widoku zarejestrowanych sfer do widoku utworzonych spacerów, i odwrotnie. Aby przejść pomiędzy oknami z poszczególnymi zawartościami, w górnej części Pulpitu Walksee kliknij odpowiednio w: SFERY lub SPACERY.