[K] Pomieszczenie startowe

Opcja pozwala na wybranie od którego pomieszczenia powinien rozpoczynać się aktualnie edytowany spacer podczas jego wyświetlania w serwisie ogłoszeniowym.

W kreatorze spacerów, w prawym panelu bocznym znajduje się lista pomieszczeń aktualnie edytowanego spaceru. Na kafelku z miniaturą zdjęcia sferycznego każdego pomieszczenia znajduje się ikona gwiazdki. Pomieszczenie startowe sygnalizowane jest niebieską gwiazdką. Kliknięcie w dowolną gwiazdkę powoduje zmianę pomieszczenia startowego na pomieszczenie stowarzyszone z daną gwiazdką.