Dodawanie nowego pomieszczenia do spaceru

Dodawanie nowych pomieszczeń do spaceru

W Kreatorze Spacerów, w Lewym Panelu Bocznym znajduje się lista zarejestrowanych wcześniej zdjęć sferycznych. Aby dodać pomieszczenie, przeciągnij zdjęcie sferyczne z Panelu na środek ekranu. 

W miejscu, w którym zostało zakończone przeciąganie, utworzony zostanie punkt przejścia do nowo dodanego pomieszczenia.

Nowe pomieszczenie zostanie także automatycznie dodane do listy pomieszczeń w spacerze, które widoczne są w Prawym Panelu Bocznym.

Dodawanie nowego pomieszczenia poprzez rejestrację zdjęcia sferycznego za pomocą telefonu

W kreatorze spacerów przeciągnąć ikonę aparatu z menu zlokalizowanego u dołu e

W Kreatorze Spacerów przeciągnij ikonę aparatu z belki u dołu ekranu na dowolne miejsce na środku ekranu. 

Utworzony zostanie Punkt Przejścia do nowego pomieszczenia oraz uruchomi się proces rejestracji nowego zdjęcia sferycznego za pomocą telefonu.

Po zarejestrowaniu zdjęcia sferycznego, nowe pomieszczenie zostanie dodane do listy pomieszczeń (prawy panel boczny) w aktualnie tworzonym spacerze. Zarejestrowane zdjęcie zostanie także automatycznie dodane do folderu zdjęć sferycznych w aktualnym adresie nieruchomości.