Jak utworzyć nowy spacer?

Można to zrobić na dwa sposoby:

Aby rozpocząć spacer z wykorzystaniem sfer będących w adresie należy kliknąć na „trzy kropki” i wybrać opcję „Rozpocznij spacer”.


Alternatywnie można kliknąć w widoczny „Plus” i wybrać „Stwórz wirtualny spacer”.