Dodaj nowe pomieszczenie na bazie nowego zdjęcia sferycznego zarejestrowanego za pomocą telefonu

W kreatorze spacerów przeciągnąć ikonę aparatu z menu zlokalizowanego u dołu ekranu na dowolne miejsce na środku ekranu. Operacja ta utworzy „drzwi” do nowego pomieszczenia oraz wywoła kreator sfer – proces rejestracji nowego zdjęcia sferycznego za pomocą urządzenia mobilnego (telefonu). Po zarejestrowaniu zdjęcia. Nowe pomieszczenie zostanie dodane do listy pomieszczeń (prawy panel boczny) w aktualnie tworzonym spacerze. Zarejestrowane zdjęcie zostanie także automatyczne dodane do folderu aktualnej nieruchomości.