[KPT]Lokalizacje – omówienie funkcji

Dodawanie nowego adresu
W kokpicie, na liście adresów, wybrać przycisk „nowy adres”. Nowy folder (adres) dodanie dodany na pierwszej pozycji u góry.

Zmiana nazwy adresu
W kokpicie, każdy kafelek adresu posiada menu kontekstowe. Wybrać z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu trzech kropeczek opcję „Edytuj adres”.

Zmiana kolejności adresów na liście
W kokpicie, za pomoca funkcji drag&drop można swobodnie przestawiać kolejność wyświetlania poszczególnych adresów na liście. Pozwala to dowolnie ogranizować przestrzeń i trzymać aktualne projekty zawsze na górze.

Usunięcie adresu
W kokpicie z menu kontekstowego danego adresu na liście adresu, wybrac pozycję usuń adres. Usunięcie adresu usuwa wszystkie zdjęcie sferyczne i spacery przypisane do danego adresu (folderu).