[K] Usuwanie drzwi

Przeciągnąć ikonkę reprezentujące dane „drzwi” na ikonę „kosza” na dolnym pasku narzędziowym. W efekcie dane „drzwi” zostaną usunięte z danego pomieszczenia.