Punkty przejścia

Dodawanie nowych drzwi do innego pomieszczenia

W kreatorze spacerów w prawym panelu bocznym znajduje się lista pomieszczeń aktualnie edytowanego spaceru. Przeciągnięcie miniatury zdjęcia sferycznego z prawego panelu na środek ekranu powoduje dodanie nowych drzwi w aktualnym pomieszczeniu do pomieszczenia reprezentowanego przez miniaturę od której rozpoczęto czynność.

Usuwanie drzwi

Przeciągnąć ikonkę reprezentujące dane „drzwi” na ikonę „kosza” na dolnym pasku narzędziowym. W efekcie dane „drzwi” zostaną usunięte z danego pomieszczenia.